--> -->
  • Servis a služby pro průmysl a techniku prostředí

    Servis, dodávky, opravy a údržba odpařovacích chladících zařízení, axiálních a radiálních chladičů, kondenzátorů, ventilátorových chladících věží a chladících věží s přirozeným tahem. Úpravy pro dlouhodobou životnost.
    Průmysl 4.0 ( .NET ; C#, WPF, WCF, Windows services, atd.)

Naše služby

Servis a údržba

Servis a údržba

Servis, údržba a opravy především odpařovacích chladících zařízení jako jsou chladící věže a ventilátorové chladící věže všech konstrukcí a typů. Opravy, rekonstrukce vč. generálních oprav, výměny a náhrady zařízení dle zadání zákazníka. Odborné konzultace a posudky k údržbě a opravám. "Prediktivní údržba", "Proaktivní údržba" a "Totálně produktivní údržba".

Montáže a dodávky

Montáže a instalace nových zařízení včetně příprav a zajištění projektů a likvidace vysloužilých zařízení. Speciální montáže ve ztížených podmínkách, práce v zajištění a ve výškách.  

Montáže a dodávky
Předpisy a legislativa

Předpisy a legislativa

Řešíme místní a evropskou legislativu nejen pro naše realizace ale i na objednávku pro specifické potřeby zákazníka a to zejména v oborech BOZP, PO, ČSN, EN, ISO, EMS a další.

Odborné služby - Prediktivní údržba

Zabýváme se především komplexní problematikou odpařovacího chlazení a servisem. Zajistíme však i veškeré přípravné fáze, odborné posudky a dokumentaci pro jednotilivé etapy projektů. Výměny dílů a celků v souladu s legislativou včetně likvidace vzniklých odpadů. Dále zajistíme revize, plány údržby, posudky a další odborné činnosti spojené s problematikou ale i mimo rámec odpařovacího chlazení. Zajišťujeme specializované a odborné činnosti, které zákazník potřebuje dodat externím subjektem vč. tzv. "prediktivní údržby". Dále dodáváme software a jeho vývoj (především .NET ; C#, WPF, WCF, Windows services, atd.) a fenomén Industry 4.0, dále činnosti ze strojního chlazení, bezpečnost práce a BOZP, environmentální problematiku a životní prostředí, zprávy a správu včetně rámcového ošetření. Dále uvádíme do praxe novinky a inovativní technologie a příležitostně se podílíme na výzkumu a vývoji.

Odborné služby - Prediktivní údržba

Reference

Copyright © Josef Němec
Vytvořilo Design vision